ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-02-09 13:23:25.0

Plaćanje DinaCard karticom na šalterima Uprave za trezor

DinaCard kartica je jedina kartica u Srbiji kojom je na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija moguće bez provizije izmiriti obaveze po osnovu:

  • poreza na imovinu fizičkih lica, čija prva rata dospeva na naplatu 17. februara,
  • godišnjeg poreza na dohodak građana,
  • poreza na promet motornih vozila,
  • poreza na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i
  • doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.

Na šalterima Uprave za trezor DinaCard karticom mogu se izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava, uz niske provizije.

Kabinet guvernera