ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-02-10 16:42:20.0

Smanjeno učešće problematičnih kredita

Prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima na kraju decembra 2016. godine iznosi 17,03%, što predstavlja pad u odnosu na kraj 2015. godine za 4,5 procentnih poena. Problematični krediti u bankarskom sektoru Republike Srbije trenutno se nalaze na najnižem nivou u poslednje gotovo četiri godine. Navedeno potvrđuje da Strategija za rešavanje problematičnih kredita i relevantni akcioni planovi daju rezultate.
 
Narodna banka Srbije je tokom 2016. godine u potpunosti realizovala ciljeve predviđene Akcionim planom koji su usmereni na jačanje kapaciteta banaka za rešavanje problematičnih kredita putem unapređenja praksi restrukturiranja potraživanja, računovodstvenih praksi, unapređenja transparentnosti banaka u delu koji se odnosi na kvalitet aktive, unapređenja upravljanja kolateralima u bankama, kao i sistema izveštavanja regulatora o strukturi problematičnih kredita.
 
Podaci pokazuju da sistemski, međuinstitucionalni i koordinirani pristup, koji je predviđen Strategijom, pozitivno utiče na rešavanje pitanja problematičnih kredita u bankarskom sektoru Republike Srbije. Narodna banka Srbije, u skladu sa svojim nadležnostima, ostaje posvećena daljem rešavanju ovog pitanja radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Kabinet guvernera