ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-02-22 09:55:40.0

Obaveštenje o izmenama i dopunama podzakonskih akata u delatnosti osiguranja koja se odnose na sticanje zvanja ovlašćenog posrednika ili ovlašćenog zastupnika u osiguranju i profesionalno usavršavanje tih lica, kao i na vođenje registara o tim licima

Narodna banka Srbije, radi kvalitetnog obavljanja poslova u delatnosti osiguranja, ulaže svoje napore ka stvaranju uslova da se na moderniji, efektivniji i pristupačniji način uredi profesionalno usavršavanje distributera u osiguranju u Republici Srbiji i postigne veća pravna sigurnost u ovoj oblasti.
S tim ciljem, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 14. februara 2017. usvojio izmene i dopune dva podzakonska akta, i to Odluku o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 11/2017), koja stupa na snagu 25. februara 2017. godine, i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 11/2017), koja stupa na snagu 15. marta 2017. godine. 
Najznačajniji očekivani efekti izmena i dopuna navedenih propisa su sledeći: 

  • u skladu s novom Direktivom EU o distribuciji osiguranja, uporednom praksom i evropskim standardima u ovoj oblasti, modernizovana je oblast koja reguliše sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju; 
  • jasno je utvrđena obaveza kontinuirane edukacije ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju kao uslov za obavljanje navedenih poslova, odnosno uvedene su odgovarajuće posledice za lica koja tu obavezu ne izvrše; 
  • javnim registrom podataka koji će biti uspostavljen do 15. marta biće razdvojena aktivna i pasivna ovlašćena lica u svojstvu posrednika ili zastupnika u osiguranju, odnosno biće jasno vidljivo ko može da obavlja ove poslove, a ko ne.

Takođe, u vezi s navedenim izmenama, kao i radi dodatne pravne sigurnosti korisnika usluga u delatnosti osiguranja, kao jednog od najvažnijih zadataka Narodne banke Srbije, pozivamo sva zainteresovana lica da redovno vrše pretragu i uvid u javni registar tržišnih učesnika, odnosno da poslove zaključuju samo s licima koja su u tom registru navedena kao aktivna, odnosno koja ispunjavaju propisane uslove i koja mogu obavljati poslove ovlašćenog posrednika ili ovlašćenog zastupnika u osiguranju.

Narodna banka Srbije će u odgovarajućem odeljku svoje internet prezentacije u narednom periodu objaviti detalje o načinu održavanja obuke i polaganju ispita, tako će sva lica koja imaju ili žele da steknu navedena zvanja moći da dobiju sve neophodne informacije.

Kabinet guvernera