ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-02-24 14:51:56.0

Rezultati januarske ankete o inflacionim očekivanjima

Rezultati januarske ankete potvrđuju da su inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede niska, stabilna i u granicama cilja kako za godinu tako i za dve godine dana unapred.

Očekivana inflacija finansijskog sektora za januar 2018. na nivou je od 2,4%, dok privrednici očekuju da će inflacija biti 2,0%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja (za januar 2019) takođe su niska, stabilna i u granicama cilja i iznose 2,8% kod finansijskog sektora i 2,0% kod privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od juna 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera