ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-02-28 16:46:30.0

Kretanje ekonomske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda je u 2016. iznosio 2,8%, što je više od preliminarne procene koja je iznosila 2,7%.

Industrijska proizvodnja je u januaru, pre svega usled nepovoljnih vremenskih prilika, zabeležila desezonirani pad od 3,1%, dok je u odnosu na januar prethodne godine bila viša za 2,8%. Posmatrano prema strukturi ukupne industrije, prerađivački sektor beleži međugodišnji rast od 8,2%, dok sektori rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom beleže međugodišnji pad od 4,4% i 7,0%, respektivno.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u januaru opala za 2,5% u odnosu na prethodni mesec, pre svega usled pada u proizvodnji derivata nafte i prehrambenih proizvoda. S druge strane, najznačajniji pozitivan doprinos kretanju industrije dala je proizvodnja električne opreme.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet u trgovini na malo je u januaru u odnosu na isti mesec prethodne godine realno viši za 4,1%.

Prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u četvrtom tromesečju iznosila 13,0% i niža je nego u trećem tromesečju, kada je iznosila 13,8%. Stopa zaposlenosti je iznosila 45,5%. U poređenju s trećim tromesečjem ona je smanjena za 1,3 procentna poena, pre svega usled sezonskog smanjenja neformalne zaposlenosti u poljoprivredi, dok je u odnosu na isto tromesečje 2015. godine povećana za 2,8 procentnih poena.

Kabinet guvernera