ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-03-01 13:43:52.0

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za februar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru, za 18 radnih dana, realizovano je ukupno 16,0 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,4 miliona, ili 27,6%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,6 miliona, ili 72,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 890.572, od čega je 644.760 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 245.812 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.201,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 31,7 milijardi dinara, ili 1,0% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 177,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 9.990 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 22  učesnika, realizovano je ukupno 3.663 plaćanja, u vrednosti od 33.500.079,74 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera