ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-03-10 11:11:51.0

Spisak lokacija Uprave za trezor na kojima se može plaćati Dina karticom

Korisnici Dina kartica mogu da na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija izmire obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveze prema korisnicima javnih sredstava upotrebom ovih kartica.

Dina kartica je jedina platna kartica kojom je na šalterima Uprave za trezor bez provizije moguće izmiriti obaveze po osnovu: poreza na imovinu fizičkih lica, godišnjeg poreza na dohodak građana, poreza na promet motornih vozila, poreza na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika, dok se sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveze prema korisnicima javnih sredstava mogu izmiriti uz niske provizije.

Kabinet guvernera