ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.03.2017.

Za očuvanje finansijske stabilnosti neophodno odgovorno postupanje svih

Povodom neodmerenih izjava kojima se neopravdano ugrožava uspostavljeno poverenje javnosti u funkcionisanje finansijskog sistema Republike Srbije, a imajući u vidu odgovornost Narodne banke Srbije u očuvanju finansijske stabilnosti, kao i rezultate postignute od 2012. godine – dužni smo da istaknemo da je Narodna banka Srbije, uvek postupajući u granicama svojih ovlašćenja, u oblasti nadzora sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma nadležnim državnim organima pružala svu neophodnu pomoć i potrebne informacije.

Radi sprečavanja unošenja „prljavog novca” u legalne finansijske tokove i prikrivanja veze između novca i kriminalne aktivnosti, u prethodnom periodu je unapređen regulatorni okvir i doneto više propisa, među kojima je i Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Narodna banka Srbije kao supervizor sprovodi kontrolu banaka. Ukoliko se kontrolom utvrde slabosti u načinu sprovođenja mera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Narodna banka Srbije preduzima korektivne mere prema bankama i određene sankcije u skladu s regulativom, a u slučajevima kada postoje elementi sumnje sa stanovišta pranja novca i/ili finansiranja terorizma, o tome obaveštava nadležne organe.
 
Takođe, ukazujemo javnosti na mogućnost da sve slučajeve, ukoliko već nisu procesuirani, prijave nadležnim državnim organima.

Narodna banka Srbije je u prethodnom periodu adekvatno pratila i ograničavala transakcije banaka s matičnim bankarskim grupacijama kako bi sprečila nastanak rizika ili prelivanje rizika na domaće bankarsko tržište, istovremeno obezbeđujući zaštitu svih deponenata i korisnika finansijskih usluga. Posebno ističemo da je rad poslovnih banaka u Srbiji strogo regulisan, najčešće rigoroznije nego što je to slučaj na tržištima njihovih matičnih banaka. Napominjemo i da Narodna banka Srbije na dnevnoj osnovi prati odnose banaka s maticom i odgovorno tvrdi da nema odliva kapitala po bilo kojoj osnovi. Narodna banka Srbije je u prethodnim godinama, od dolaska Jorgovanke Tabaković na mesto guvernera, vratila poverenje u domaću valutu održavanjem stabilnog kursa i očuvala nisku i stabilnu inflaciju, dok se štednja stanovništva povećala skoro tri puta u odnosu na 2012. godinu, što dokazuje postignuto poverenje građana u naš bankarski sistem, a samim tim i u mere i odluke Narodne banke Srbije koje tome doprinose.

Radi pravilnog informisanja javnosti, dužni smo da ukažemo i na sledeće: 

  • Dobit bankarskog sektora, odnosno dela bankarskog sektora koji je u stranom vlasništvu, za prethodnih nekoliko godina ni u jednom trenutku nije iznosila oko 400 miliona evra godišnje. Kao rezultat ostvarene makroekonomske stabilizacije i oporavka aktivnosti, bankarski sektor je 2016. godinu završio s dobiti od oko 170 miliona evra. Prethodnih godina ta dobit je bila i znatno manja;
  • Zahvaljujući primetnom smanjenju oslanjanja banaka na izvore finansiranja od matica i dodatnom smanjenju troškova finansiranja banaka, prema poslednjim podacima, kamatne stope po kojima pretežno strane banke od povezanih lica uzimaju sredstva u poslednjem periodu kretale su se u rasponu od 1,62 do 1,8 odsto. Ukupni troškovi bankarskog sektora po kreditima i drugim troškovima finansiranja od matičnih banka mere se desetinama, a ne stotinama miliona evra, te konstatacija kojom se implicira da je „skrivena dobit” banaka koju banke iznesu maticama oko 800 miliona evra ni u jednom hipotetičkom scenariju ne može biti tačna. 

Za očuvanje finansijske stabilnosti neophodno je odgovorno postupanje svih. Neistinite, a posebno zlonamerne informacije štete svima, a posledice trpe građani. Kao i do sada, Narodna banka Srbije nastaviće da obavlja svoju kontrolnu funkciju, a svaka utvrđena nepravilnost biće praćena adekvatnim merama, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kabinet guvernera