ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

22.03.2017.

Rezultati februarske ankete o inflacionim očekivanjima

Rezultati februarske ankete pokazuju da finansijski sektor i privreda očekuju da će inflacija ostati stabilna i u granicama cilja, i to kako za godinu tako i za dve godine dana unapred.

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za februar 2018. na nivou su od 2,5%, dok privrednici za isti period očekuju inflaciju od 2,0%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja (za februar 2019) takođe su stabilna i u granicama cilja i iznose 3,0% kod finansijskog sektora i 2,0% kod privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od juna 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika

Kabinet guvernera