ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

28.03.2017.

Ginter Štrobl, profesor na Frankfurtskoj školi za finansije i menadžment, gostuje na istraživačkom seminaru Narodne banke Srbije

Profesor Ginter Štrobl održaće u petak, 31. marta, u okviru istraživačkih seminara u Narodnoj banci Srbije, predavanje na temu Kreditni rejtinzi: strategija obelodanjivanja podataka od strane izdavalaca i optimalni skrining (Credit Ratings: Strategic Issuer Disclosure and Optimal Screening). Predavanje će biti organizovano u zgradi Narodne banke na Slaviji, s početkom u 13 časova.

Tema predavanja se zasniva na istoimenom radu prof. Štrobla u kome se analizira to koliko informacije koje se dobijaju od izdavaoca finansijskog instrumenta utiču na proces utvrđivanja kreditnog rejtinga od strane rejting agencije. Rad pokazuje da izdavaoci mogu imati motive za prikazom pogrešnih informacija, a da kreditne agencije u svom interesu mogu slabije kontrolisati kvalitet dobijenih informacija. Takve strateške odluke obeju strana mogu objasniti nedavne probleme u rejtinzima finansijskih instrumenata.

Dr Ginter Štrobl je profesor na Frankfurtskoj školi za finansije i menadžment. Doktorirao je na Poslovnoj školi Vorton, Univerziteta Pensilvanija u SAD, a pre povratka u Nemačku predavao je na Univerzitetu Severna Karolina u Čepel Hilu, SAD. Profesor Štrobl radi istraživanja iz oblasti korporativnih finansija, tržišne mikrostrukture i vrednovanja finansijskih aktiva u uslovima asimetričkih informacija. Objavio je značajne radove iz oblasti regulacije banaka, agencija za kreditni rejting, manipulacija na tržištu akcija, upravljanja investicionim fondovima itd. Radove je objavio u časopisima kao što su Review of Financial Studies, Journal of Financial Intermediation, Management Science. Profesor Štobl ima i bogato vannaučno radno iskustvo – kao viši konsultant u Ernst & Young, kao konsultant u EVIS Software GmbH i kao finansijski analitičar u Austrijskom investicionom društvu (Österreichische Investmentgesellschaft).

Više informacija o načinu prijave, kao i naučni rad prof. Štrobla, možete pronaći na strani Istraživački seminari.

Kabinet guvernera