ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

31.03.2017.

Dobro kapitalizovan i visoko likvidan bankarski sektor obezbedio uslove za zdrav rast plasmana privredi i stanovništvu

Povodom informacija u vezi sa ostvarenim rezultatom banaka u 2016. godini, Narodna banka Srbije želi da istakne da je bankarski sektor finansijski stabilan i visoko likvidan. Banke koje posluju u Srbiji ostvaruju pokazatelje adekvatnosti znatno iznad regulatorno propisanog minimuma od 12%, čime su još jednom potvrđene ostvarena stabilnost finansijskog sistema i sigurnost depozita svih klijenata banka.

Treba imati u vidu da su bankarski sektor u celini, ali i većina banaka, uključujući i one koje nisu završile godinu s profitom, ostvarili pozitivan rezultat iz redovnog poslovanja, ako se posmatraju podaci pre značajnih ulaganja i ispravki vrednosti. To je rezultat smanjenja drugih oblika troškova, uz istovremeni pad kamatnih stopa na proizvode koji se nude klijentima u izmenjenim okolnostima poslovanja, na koje su banke na odgovarajući način odgovorile. Sve navedeno govori u prilog stabilnog poslovanja kako pojedinačnih banaka tako i sektora u celini, uz umeren i stabilan rast osnovnih redovnih izvora profitabilnosti svih banaka, što će omogućiti zdrav rast plasmana stanovništvu i privredi u narednom periodu.

Pojedine banke su, radi stvaranja sigurne i stabilne osnove za dalji održivi nastavak svog poslovanja, sprovele i tzv. čišćenja nasleđenog portfolija, što se posebno odnosi na Komercijalnu banku i Banku Poštansku štedionicu a.d. Beograd.

S tim u vezi, ističemo da su gubici zabeleženi u 2016. godini rezultat niza loših poslovnih odluka prethodnih rukovodstava ovih banaka, koja su na tim mestima ostajala nepromenjena dugi niz godina i čijim nasleđem se sada i država i čitav bankarski sektor bave kroz rešavanje problema problematičnih kredita, a zbog čega su u krajnjem slučaju i zamenjeni novim upravama.

Zahvaljujući čvrstoj rešenosti i kontinuiranim aktivnostima najvećeg akcionara Vlade Srbije i rigoroznoj kontroli Narodne banke Srbije kao regulatora, dve najveće državne banke adekvatno su kapitalizovane i raspolažu značajnim rezervama likvidnosti na kraju 2016. godine.

Sa adekvatnošću kapitala koja višestruko nadmašuje zakonom propisani limit i pokazateljima likvidnosti višestruko većim od zakonskog minimuma, nesporno su obezbeđeni pokriće svih rizika kojima su te banke izložene u poslovanju i sigurnost depozita svih njihovih klijenata, a stvoreni su i uslovi za nastavak sigurnog i stabilnog poslovanja ovih banaka u budućnosti.

Imajući u vidu prethodno navedeno, još jednom podvlačimo važnost očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i ističemo da se objavljivanjem nepotpunih informacija može, bez valjanog razloga, narušiti poverenje ekonomskih učesnika u pojedine finansijske institucije, a samim tim i u finansijski sistem u celini.

Kabinet guvernera