ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.04.2017.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za mart

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u martu, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 17,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,7 miliona, ili 26,3%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 13,1 milion, ili 73,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 773.700, od čega je 569.877 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 203.823 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.396,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 38,4 milijarde dinara, ili 1,1% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 147,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 12.765 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama, koji ima 22  učesnika, realizovano je ukupno 4.836 plaćanja, u vrednosti od 34.715.965,79 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera