ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.05.2017.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za april

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u aprilu, za 18 radnih dana, realizovano je ukupno 16,1 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,0 miliona, ili 25,1%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 12,0 miliona, ili 74,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 892.499, od čega je 668.793 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 223.706 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.065,0 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 33,4 milijarde dinara, ili 1,1% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 170,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 10.050 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama, koji ima 22 učesnika, realizovano je ukupno 4.256 plaćanja, u vrednosti od 30.275.000,49 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera