ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

15.05.2017.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u aprilu

Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju aprila iznosile 9.409,4 miliona evra, čime se obezbeđuje visoka pokrivenost novčane mase M1 od 200 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga (dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama).

Neto devizne rezerve (ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju aprila su iznosile 7.721,0 miliona evra. Bruto devizne rezerve u aprilu su smanjene za 321,0 miliona evra, a neto devizne rezerve za 310,0 miliona evra u odnosu na kraj prethodnog meseca.

Smanjenje deviznih rezervi u aprilu je u celini rezultat neto razduženja države po osnovu kredita (332,5 miliona evra), odnosno redovnog servisiranja obaveza Republike Srbije prema inokreditorima.

S druge strane, priliv u devizne rezerve po osnovu prodaje deviznih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, donacija i po drugim osnovima u ukupnom iznosu od 104,4 miliona evra bio je više nego dovoljan da pokrije odliv po osnovu svih ostalih faktora (nepovoljne promene međuvalutnih odnosa na međunarodnom finansijskom tržištu, izmirenje tekućih obaveza i ostalo) u ukupnom iznosu od 92,9 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u aprilu je iznosio 457,6 miliona evra i bio je za 28,5 miliona veći nego u prethodnom mesecu. U prva četiri meseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.571 milion evra.

U aprilu je zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 0,6%, a Narodna banka Srbije je u tom mesecu intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 40 miliona evra kako bi ublažila prekomerne kratkoročne oscilacije kursa.

Kabinet guvernera