ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

22.05.2017.

Narodna banka Srbije će preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti kako bi korisnici usluga Dajners kluba bili zaštićeni

Povodom informacije da je Diners Club International Belgrade d.o.o. (DCIB) s današnjim danom dostavio nadležnom sudu predlog za pokretanje stečajnog postupka, želimo da javnost obavestimo o sledećem:

Nakon dobijanja dozvole Narodne banke Srbije, 11. februara 2016. godine, ovo privredno društvo, koje je godinama poslovalo bez ikakvog nadzora, postalo je platna institucija ovlašćena za poslove izdavanja i prihvatanja platnih kartica u skladu sa odredbama Zakona o platnim uslugama, a istovremeno i subjekt nadzora čiju proveru zakonitosti poslovanja sprovodi Narodna banka Srbije.

U skladu sa svojim nadležnostima i postupajući sa stanovišta najviših profesionalnih standarda supervizije, Narodna banka Srbije je u postupku posrednog i neposrednog nadzora nad ovim subjektom insistirala na stručnom, savesnom i zakonitom poslovanju DCIB, u interesu i klijenata i poverilaca ovog privrednog društva. S obzirom na sve potencijalne rizike u vezi s poslovanjem DCIB, Narodna banka Srbije je započela i neposredni nadzor poslovanja ove platne institucije, pri kome su konstatovane brojne nepravilnosti.

Ubrzo nakon dobijanja dozvole Narodne banke Srbije, DCIB je započeo i postupak vlasničke transformacije, koja je realizovana tokom marta 2017. godine i koja je, između ostalog, trebalo da dovede do potpune stabilizacije poslovanja ovog privrednog subjekta. Nažalost, preuzimanjem vlasništva postale su evidentne i dodatne nepravilnosti i gubici nastali u periodu pre dobijanja dozvole Narodne banke Srbije, koji su, na osnovu do sada raspoloživih informacija, prikrivani falsifikovanim finansijskim izveštajima. Uzimajući u obzir razmere utvrđenih problema u navedenom subjektu, novi vlasnik je doneo odluku da pred nadležnim sudom podnese predlog za pokretanje stečajnog postupka nad privrednim društvom, dok je Narodna banka Srbije prema DCIB preduzela dodatne mere iz svoje nadležnosti kako bi zaštitila korisnike platnih usluga ovog privrednog subjekta, odnosno novčana sredstva tih korisnika.

Narodna banka Srbije će, kao i do sada, u skladu s daljim razvojem situacije i radi zaštite korisnika usluga ovog privrednog subjekta, preduzimati i druge odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti kako bi se negativni efekti u vezi s finansijskim stanjem i statusom DCIB sveli na najmanji mogući nivo.

Kabinet guvernera