ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

30.05.2017.

Rezultati aprilske ankete o inflacionim očekivanjima

Rezultati aprilske ankete pokazuju da tržišni subjekti očekuju da će stabilnost cena biti očuvana i u narednoj godini dana i u srednjem roku.

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrednika za godinu dana unapred u aprilu se nalaze na nivou od 3,0%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja (tj. za april 2019) takođe su u granicama cilja i iznose 3,5% kod finansijskog sektora i 3,0% kod privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera