ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

01.06.2017.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za maj

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u maju, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 18,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 5,2 miliona, ili 27,8%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 13,6 miliona, ili 72,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 895.049, od čega je 646.022 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 249.027 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.151,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 38,6 milijardi dinara, ili 0,9% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 197,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 11.730 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema bilo je zastoja u trajanju od četiri minuta, te je raspoloživost sistema bila 99,97%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama, koji ima 22 učesnika, realizovano je ukupno 4.845 plaćanja, u vrednosti od 35.475.843,74 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera