ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

19.06.2017.

Rezultati majske ankete o inflacionim očekivanjima

Rezultati majske ankete govore u prilog tome da finansijski sektor i privreda očekuju da će cenovna stabilnost biti očuvana u kratkom i srednjem roku.

Inflaciona očekivanja posmatranih sektora za godinu dana unapred (maj 2018) nalaze se u granicama cilja i u maju su zabeležila nivo od 3,5%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja (za maj 2019) takođe su u granicama cilja i iznose 3,5% kako kod finansijskog sektora tako i kod privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera