ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

30.06.2017.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u maju porasla za 4,1%, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila viša za 6,2%. 

Prerađivačka industrija je zabeležila međugodišnji rast od 9,2%, a prema desezoniranim podacima, u maju je povećana za 3,3%, pri čemu je najveći pozitivan doprinos potekao od proizvodnje farmaceutskih proizvoda, derivata nafte i hrane.

Međugodišnje posmatrano, promet robe u trgovini na malo je u maju bio realno viši za 6,1%. U periodu januar–maj, u odnosu na isti period prethodne godine, promet u trgovini na malo je realno povećan za 3,2%.

Međugodišnje posmatrano, u maju je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 18,7%, a uvoz za 19,2%.

Kabinet guvernera