ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.07.2017.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jun

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u junu, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 17,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,7 miliona, ili 26,1%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 13,2 miliona, ili 73,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 810.171, od čega je 598.585 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 211.586 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.616,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 38,2 milijarde dinara, ili 1,1% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 164,4 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 12.390 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama, koji ima 22  učesnika, realizovano je ukupno 5.233 plaćanja, u vrednosti od 33.320.870,54 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera