ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

18.07.2017.

Rezultati junske ankete o inflacionim očekivanjima

Rezultati junske ankete pokazuju da su i kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede nastavila da se kreću u granicama cilja.

Finansijski sektor očekuje da će inflacija u junu 2018. godine biti na nivou od 3,1%, dok su očekivanja privrednika na nivou od 3,5%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja (za jun 2019) takođe su u granicama cilja i iznose 3,0% kod finansijskog sektora i 3,5% kod privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku  Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera