ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.08.2017.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jul

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 16,7 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,2 miliona, ili 25,0%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 12,6 miliona, ili 75,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 797.014, od čega je 597.753 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 199.261 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.586,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 36,2 milijarde dinara, ili 1,0% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 170,8 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 11.715 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 21 učesnika, realizovano je ukupno 4.721 plaćanje, u vrednosti od 43.400.926,81 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera