ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.10.2017.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2016. godini iznosio je 2,8%.

Industrijska proizvodnja je u avgustu 2017, prema podacima RZS-a, zabeležila desezonirani rast od 2,2%, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila viša za 7,3%. Posmatrano prema strukturi, prerađivačka industrija beleži međugodišnji rast od 9,7%, a sektor rudarstva rast od 4,7%, dok je proizvodnja u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom manja za 1,1%. U periodu januar – avgust 2017, u odnosu na isti period prethodne godine, ukupna industrijska proizvodnja povećana je za 3,0%.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u avgustu zabeležila rast od 2,1%. Najveći pozitivan doprinos mesečnom rastu prerađivačke industrije potekao je od proizvodnje mašina i opreme, proizvoda od gume i plastike i derivata nafte. U periodu januar – avgust, međugodišnji rast prerađivačke industrije iznosi 6,5%.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet robe u trgovini na malo je u avgustu bio realno viši za 4,4% međugodišnje. U periodu januar – avgust, u odnosu na isti period prethodne godine, promet u trgovini na malo veći je za 4,2%.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u avgustu je u odnosu na isti mesec prethodne godine zabeležen rast robnog izvoza od 14,7%, dok je istovremeno uvoz bio viši za 12,9%. Prema desezoniranim podacima, izvoz robe je u odnosu na jul povećan za 4,0%, a uvoz za 0,7%. U periodu januar – avgust, u odnosu na isti period prethodne godine, beleži se rast spoljnotrgovinske razmene - izvoz je veći za 13,4%, a uvoz za 13,1%.

Kabinet guvernera