ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

30.10.2017.

Iznošenjem neistinitih optužbi zloupotrebljen institut krivične prijave

Povodom informacije da je grupa advokata podnela krivičnu prijavu protiv guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković, zbog navodnog kršenja propisa kojima se uređuje platni promet i oblast advokature zbog čega podnosioci krivične prijave smatraju da je zloupotrebila službeni položaj, obaveštavamo javnost da NBS nije izdavala naloge poslovnim bankama u vezi sa načinom raspolaganja novčanim sredstvima na računima korisnika ni u ovom ni u bilo kom drugom slučaju, tako da su navodi iz krivične prijave potpuno neosnovani.

Narodna banka Srbije nije zakonom ovlašćena da se meša u odlučivanje poslovnih banaka  u pogledu izbora klijenata kojima će otvoriti tekuće i druge račune, niti je nadležna da ceni koja lica su ovlašćena za otvaranje takvih računa. Podsećamo da je NBS samostalna i nezavisna institucija koja obavlja isključivo funkcije koje su joj Zakonom o Narodnoj banci Srbije stavljene u nadležnost shodno kojima, između ostalog, kontroliše bonitet i zakonitost poslovanja banaka i to pre svega sa aspekta rizika koji se mogu odraziti na njen finansijski položaj.

Takođe, ističemo da Narodna banka Srbije nije ovlašćena da posreduje u sporovima koji se vode između stranaka u sudskom postupcima, pa ni u konkretnom sporu između predstavnika i članova Advokatske komore Beograda, niti da odlučuje o naknadi štete koja može proisteći iz takvih sporova, budući da je odlučivanje o navedenom u isključivoj nadležnosti pravosudnih organa. Pored toga, zloupotreba instituta krivičnih prijava i iznošenje neistinitih optužbi na račun državnih institucija zarad ostvarivanja sitnosopstveničkih interesa, ne samo da ne doprinose ugledu onih koji bi na svakom mestu trebalo da brane čast pravničke profesije, već za sobom povlače i moguće pravne posledice za one koji su svesni ili bi morali da budu svesni da iznose neistinite tvrdnje.

Želimo da istaknemo da poslovne  banke samostalno donose poslovne odluke u skladu sa pozitivnim propisima i svojim unutrašnjim aktima - strategijom, poslovnom politikom i opštim uslovima poslovanja o uspostavljanju poslovnog odnosa sa svojim klijentima,  a dužne su da pri otvaranju računa i svim promenama po tim računima postupaju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima Narodne banke Srbije.  Posebno ukazujemo na to da Narodna banka Srbije nije izdavala naloge poslovnim bankama,  kako je to navedeno u objavljenoj informaciji, u vezi sa načinom raspolaganja novčanim sredstvima na računima korisnika, iz čega proizlazi da su navodi iz krivične prijave potpuno neosnovani.

Kabinet guvernera