ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

01.11.2017.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za oktobar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u oktobru, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 17,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,3 miliona, ili 23,9%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 13,6 miliona, ili 76,1%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 811.637, od čega je 617.607 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 194.031 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.385,0 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 37,1 milijardu dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 199,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 12.210 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 21  učesnika, realizovano je ukupno 5.014 plaćanja, u vrednosti od 34.113.570,87 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera