ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

21.11.2017.

Rezultati oktobarske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima oktobarske ankete, kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor očekuje da će inflacija u oktobru 2018. godine iznositi 3,0%, dok su očekivanja privrede na nivou od 3,5%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja (za oktobar 2019) takođe se nalaze u granicama cilja, i iznose 3,1% kod finansijskog sektora i 4,0% kod privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva.

Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera