ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

01.12.2017.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2017. iznosio je 2,1%, što je nepromenjeno u odnosu na preliminarnu procenu. Realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom i drugom tromesečju korigovan je naviše i iznosi 1,1% i 1,4%, respektivno.

Industrijska proizvodnja je u oktobru, u odnosu na isti mesec prethodne godine, bila viša za 4,4%. Posmatrano prema strukturi ukupne industrije, u odnosu na isti mesec prethodne godine, prerađivačka industrija beleži rast od 6,1%, sektor rudarstva rast od 7,9%, dok je u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom iskazan pad od 3,4%. U periodu januar–oktobar, u odnosu na isti period prethodne godine, ukupna industrijska proizvodnja je porasla za 3,5%.

Prerađivačka industrija je u periodu januar–oktobar, u odnosu na isti period prethodne godine, porasla za 6,8%, pri čemu je u okviru prerađivačke, posmatrano prema učešću u industriji, rast zabeležen u preko 90% oblasti. Najznačajniji pozitivan doprinos potekao je od proizvodnje mašina i opreme, proizvoda od gume i plastike, hemijskih, farmaceutskih i metalnih proizvoda, električne opreme, proizvodnje osnovnih metala i derivata nafte.

Međugodišnje posmatrano, promet robe u trgovini na malo je u periodu januar–oktobar, u odnosu na isti period prethodne godine, realno porastao za 3,9%.

U periodu januar–oktobar, ostvaren je međugodišnji rast robnog izvoza od 13,5% i uvoza od 13,9%.
Prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u trećem tromesečju 2017. iznosila 12,9%, što predstavlja smanjenje od 0,9 procentnih poena u odnosu na isto tromesečje prethodne godine. U istom periodu, stopa zaposlenosti je povećana za 1,4 procentna poena i iznosila je 48,2%.

Kabinet guvernera