ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

01.12.2017.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u novembru

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 17,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,3 miliona, ili 23,8%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 13,6 miliona, ili 76,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 813.509, od čega je 619.798 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 193.710 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.574,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 35,4 milijarde dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 207,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 12.285 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 21 učesnika, realizovano je ukupno 4.963 plaćanja, u vrednosti od 35.631.137,30 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera