ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

15.12.2017.

Izveštaj o dinarizaciji finansijskog sistema Srbije za T3 2017

Radi podrške procesu dinarizacije finansijskog sistema i unapređenja komunikacije s javnošću po pitanju dinarizacije, Narodna banka Srbije je obogatila i revidirala Izveštaj o dinarizaciji finansijskog sistema Srbije. U tom smislu sprovedena su odgovarajuća strukturna, sadržinska i tehnička prilagođavanja Izveštaja.
 
Sprovedene izmene imaju za cilj da obezbede jasniju, sadržajniju i prijemčiviju komunikaciju sa javnošću po pitanju kretanja dinarizacije i glavnih faktora koji na nju utiču. Takođe, inovirani Izveštaj sadrži i sveobuhvatan spisak mera i aktivnosti Narodne banke Srbije i drugih relevantnih institucija, koje se preduzete u cilju podrške procesu dinarizacije, ukazujući pritom i na njihove očekivane efekte. U Izveštaju je predstavljen i pregled podataka o kretanju pojedinačnih pokazatelja dinarizacije, sa posebnim osvrtom na podatke o štednji stanovništva i javnom dugu Republike Srbije.
 
Koristimo i ovu priliku da ukažemo na veću isplativost dinarske u odnosu na deviznu štednju stanovništva i u kratkom i u dugom roku.
 
Novi grafikoni sa prosečnim kamatnim stopama na plasmane i depozite pored svoje informativnosti, ukazuju i na doprinos Narodne banke Srbije procesu dinarizacije, putem relaksacije monetarne politike, a nakon što je prethodno postignut zavidan razultat u uravnoteženju domaćeg makroekonomskog ambijenta.
 
Izveštaj o dinarizaciji finansijskog sistema Srbije objavljuje se tromesečno i dostupan je na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Narodna banka Srbije