ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

15.12.2017.

Agencija Fitch Ratings povećala kreditni rejting Srbije

Rejting agencija Fitch Ratings povećala je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti s „BB–“ na „BB“, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje.

Prema oceni agencije Fitch Ratings, povećanje kreditnog rejtinga Srbije opredeljeno je uspešnim sprovođenjem fiskalne konsolidacije i činjenicom da su fiskalni rezultati u dužem vremenskom periodu bolji od planiranih, uz javni dug koji beleži oštar pad. Kao važne faktore povećanja kreditnog rejtinga Srbije, ova agencija ističe i smanjenje eksterne neravnoteže, očuvanje cenovne stabilnosti i stabilnost bankarskog sektora.

Fitch Ratings konstatuje da je i tokom 2017. godine Narodna banka Srbije očuvala cenovnu stabilnost i procenjuje da će u tome biti uspešna i u narednom periodu. Agencija ističe i da su inflaciona očekivanja dobro usidrena unutar granica cilja Narodne banke Srbije. Pored toga, u uslovima niskih inflatornih pritisaka i usidrenih inflacionih očekivanja, Narodna banka Srbije je nastavila sa snižavanjem referentne kamatne stope u septembru i oktobru na 3,5%, što je njen najniži nivo u režimu targetiranja inflacije. Time Narodna banka Srbije nastavlja da pruža podsticaj kreditnoj i ekonomskoj aktivnosti.

Agencija ocenjuje da je domaći bankarski sistem zdrav i da visoka kapitalizovanost i implementacija standarda Bazel III sistem čine izuzetno otpornim na rizike. Učešće problematičnih kredita palo je u oktobru na 11,9%, što je najniži nivo u poslednjih devet godina, pri čemu je rešavanje ovog pitanja bitno podstaknuto merama centralne banke. Procenjuju da će stopa rasta kreditne aktivnosti u 2017. godini biti na nivou od oko 6,4%, zahvaljujući snažnom potencijalu ekonomskog rasta i rezultatima ostvarenim na rešavanju pitanja problematičnih kredita.
I sprovođenje fiskalne konsolidacije, ističe Fitch Ratings, u dužem vremenskom periodu daje rezultate bolje od očekivanih. Agencija procenjuje da je u prethodne tri godine, čvrstom kontrolom rashoda i povećanjem naplate prihoda, ostvareno strukturno fiskalno prilagođavanje od 6% BDP-a. Procenjuju i da će u 2017. godini, prvi put nakon 2005. godine, biti ostvaren fiskalni suficit. Za naredni period Fitch Ratings predviđa dalje smanjenje učešća javnog duga u BDP-u, što se objašnjava gotovo izvesnim primarnim suficitom i nastavkom ekonomskog rasta.

Fitch Ratings procenjuje da će izvoz zadržati dinamičan rast i da će deficit tekućeg računa platnog bilansa i dalje u potpunosti biti pokriven visokim neto prilivima stranih direktnih investicija. Očekuju ubrzanje realnog rasta BDP-a na preko 3% u narednim godinama, koji će biti snažno podstaknut i investicijama u izvozno orijentisane sektore. Fitch Ratings ocenjuje da su pokazatelji poslovnog okruženja u Srbiji povoljniji nego u zemljama sa uporedivim kreditnim rejtingom, a prostor za dodatno popravljanje poslovnog okruženja ova agencija vidi i u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Kreditni rejting Srbije, prema agenciji Fitch Ratings, sada je na najvišem nivou od 2005. godine, od kada je ta agencija dodelila kreditni rejting Srbiji. Pored toga, Fitch Ratings ocenjuje da su izgledi za dalje povećanje kreditnog rejtinga Srbije stabilni.


Kabinet guvernera