ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

20.12.2017.

Međunarodni monetarni fond doneo odluku o uspešnom završetku osmog razmatranja stendbaj aranžmana Republike Srbije

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, na sednici održanoj 20. decembra 2017, doneo je odluku o uspešnom završetku osmog razmatranja aktuelnog stendbaj aranžmana iz predostrožnosti Republike Srbije. Tokom trajanja aranžmana, koji ističe 22. februara 2018, Republika Srbija nije koristila sredstva koja su joj bila na raspolaganju.

Na sastanku Odbora izvršnih direktora, ocenjeno je da je Srbija tokom aranžmana, sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa, postigla značajan napredak. Povećano je poverenje na tržištu, ostvaren je rast investicija, kao i rast ekonomske aktivnosti. Međunarodni monetarni fond je pozdravio poboljšanje uslova na tržištu rada, kretanje inflacije blizu centralne vrednosti cilja, ubrzano smanjenje javnog duga i jaku eksternu poziciju zemlje. Konstatovan je vidan napredak u domenu strukturnih reformi, ali i ukazano na to da su u ovoj oblasti potrebne dublje institucionalne reforme kojima bi se osigurao održiv privredni rast.

Kada je reč o fiskalnoj politici, istaknuto je da je kroz značajno fiskalno prilagođavanje, nivo javnog duga u silaznoj putanji, te da je Zakonom o budžetu za 2018. stvoren prostor za kapitalne investicije, kao i da će se poreskim olakšicama dodatno stimulisati rast zaposlenosti. Nastavak reformi unaprediće javnu administraciju i doprineće efikasnijem pružanju javnih usluga.

Međunarodni monetarni fond je ocenio da je monetarna politika uspela da drži inflaciju pod čvrstom kontrolom, čime je podržala ekonomski oporavak zemlje. Karakterišući okvir monetarne politike kao odgovarajući, a imajući u vidu neizvesnosti na domaćem i inostranom tržištu, Međunarodni monetarni fond je pozdravio nedavnu fleksibilnost deviznog kursa domaće valute, koja je delovala u pravcu aprecijacije dinara usled unapređenih makroekonomskih fundamenata i tržišnih uslova.

Reforme u finansijskom sektoru ojačale su bankarski sektor, koji je sada u znatno boljoj poziciji da podrži ekonomsku aktivnost. Međunarodni monetarni fond je pohvalio veoma dobre rezultate sprovođenja strategije za rešavanje problematičnih kredita, ali i ukazao na to da su dalje aktivnosti u ovom pogledu neophodne.

Znatan napredak u sprovođenju strukturnih reformi ojačao je potencijal rasta srpske privrede i uticao na smanjenje fiskalnih rizika i otvaranje radnih mesta. Međunarodni monetarni fond ističe da je još dosta toga ostalo da se uradi kada su u pitanju preostala preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, kako bi se unapredio način njihovog upravljanja, investiranja i ojačali administrativni kapaciteti. Ukazano je na to da je poslovno okruženje u Srbiji unapređeno u uslovima makroekonomske stabilnosti i boljeg regulatornog okvira. Sugeriše se nastavak poreskih reformi i otklanjanje neizvesnosti u sistemu sudstva, čime bi se dodatno podstakla poslovna aktivnost.

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda zaključio je da je Republika Srbija, bližeći se završetku aranžmana, uspela da sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa ostvari makroekonomsko prilagođavanje i znatno ojača svoj ekonomski kapacitet.

Kabinet guvernera