ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

28.12.2017.

Rezultati novembarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima novembarske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3±1,5%).

Finansijski sektor i privreda očekuju da će inflacija u novembru 2018. godine iznositi 3,0%, odnosno da će biti tačno na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije.
Srednjoročna inflaciona očekivanja (za novembar 2019) takođe se nalaze u granicama cilja, i iznose 3,1% kod finansijskog sektora, i 3,5% kod privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera