ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

29.12.2017.

Kontinuitet pozitivnih rezultata obeležio 2017. godinu

I u protekloj godini, Narodna banka Srbije je ispunila svoj osnovni cilj – inflacija u Srbiji je već petu godinu zaredom niska i stabilna. Za 2017. godinu, inflacioni cilj je snižen sa 4±1,5% na 3±1,5%, i tokom cele godine inflacija se kretala u granicama ovog novog, nižeg cilja, uz usidrena inflaciona očekivanja. U ovogodišnjem Izveštaju o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je po ostvarenoj inflaciji zadržala prvu poziciju, koju deli sa 35 zemalja.

I pored neizvesnosti koje su dolazile iz međunarodnog okruženja, očuvana je relativna stabilnost kursa dinara. Tokom većeg dela godine, dinar je jačao, kao rezultat znatno boljih makroekonomskih prilika u Srbiji i perspektiva domaće ekonomije – visokog priliva investicija i nastavka dinamičnog izvoza, kao i nešto većeg priliva deviza tokom turističke sezone. Zbog toga, Narodna banka Srbije godinu završava kao neto kupac evra na deviznom tržištu, čime smo dodatno ojačali devizne rezerve.

Referentna kamatna stopa je u 2017. godini snižena dva puta, u septembru i oktobru, na 3,5%, što je njen najniži nivo u režimu ciljanja inflacije. Time su stvoreni uslovi za dalji pad kamatnih stopa na nove i postojeće dinarske kredite, što je obezbedilo značajne uštede za privredu i građane.

Zahvaljujući aktivnostima sprovedenim u prethodnom periodu, finansijski sistem je siguran i otporan – unapređen je regulatorni okvir za banke, čime je postignuta visoka usklađenost domaćih propisa s propisima Evropske unije. Nastavljen je pad učešća problematičnih kredita, koje se vraća na pretkrizne nivoe. Na kraju oktobra 2017. godine, bruto pokazatelj problematičnih kredita na nivou bankarskog sektora iznosio je 11,9%, što je za 10,4 procentna poena ispod nivoa koji je bio aktuelan u trenutku donošenja Strategije za rešavanje pitanja problematičnih kredita, u avgustu 2015. godine, a najniži nivo još od kraja 2008. godine. Narodna banka Srbije je tokom 2016. godine sprovela sve aktivnosti predviđene svojim akcionim planom, ali se dalji koraci ka smanjenju problematičnih kredita u bankarskom sektoru mogu očekivati i od strane nadležnih institucija i od strane banaka.

I u protekloj godini, učinjeni su veliki napori na polju razvoja najsavremenijih oblika plaćanja. Narodna banka Srbije je pripremila Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, čijim bi se usvajanjem doprinelo daljem razvoju bezgotovinskih plaćanja u zemlji i fer praksi u poslovanju s platnim karticama.

Prepoznajući potrebu za boljim razumevanjem propisa i stvaranjem najpovoljnijeg mogućeg poslovnog okruženja za dalji razvoj IT sektora, Narodna banka Srbije je razrešila sve nedoumice banaka i njihovih klijenata koje su se javljale u vezi s primenom propisa iz oblasti platnog prometa sa inostranstvom, a odnose se na realizaciju priliva iz inostranstva. Takođe, radi pružanja podrške aktivnostima Vlade na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, Narodna banka Srbije je usvojila izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa i tako precizirala odredbe koje se odnose na neobaveznost upotrebe pečata privrednih subjekata.

Guverner Jorgovanka Tabaković i Ši Venčao, predsednik kompanije China UnionPay, potpisali su Memorandum o razumevanju, kojim su utvrđene osnove za buduću saradnju između nacionalnog kartičnog sistema Republike Srbije – DinaCard i najvećeg kartičnog sistema na svetu – kineskog nacionalnog kartičnog sistema China UnionPay.

Doneta je i odluka da se na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu uvede turska lira. Pri donošenju ove odluke, Narodna banka Srbije se rukovodila učešćem Turske u spoljnotrgovinskoj razmeni Srbije, kao i potencijalima za jačanje i unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja.

Narodna banka Srbije je pravovremenom i efikasnom monetarnom politikom znatno doprinela da u protekloj godini agencije Moody’s, Fitch Ratings i Standard and Poor’s povećaju kreditni rejting Srbije, a uspešno je završeno i osmo razmatranje stendbaj aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, kada je ocenjeno da je Srbija tokom aranžmana, sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa, postigla značajan napredak. Treba pomenuti i da je krajem decembra premija rizika Srbije pala ispod 100 baznih poena, što je njen najniži nivo.

I u narednoj godini, Narodna banka Srbije nastaviće da ispunjava svoje ciljeve –očuvanje cenovne i finansijske stabilnosti, što doprinosi održivom i stabilnom privrednom rastu i boljem životu svih građana.

Kabinet guvernera