ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.01.2018.

Narodna banka Srbije najoštrije demantuje da je bankama zabranila da daju kredite medijima

Narodna banka Srbije najoštrije demantuje navode pojedinih medija da je „praktično bankama koje posluju na teritoriji Srbije zabranila da daju kredite medijima” i ističe da propisima nisu definisani klijenti niti uslovi koje klijenti moraju da ispune kako bi im banke odobrile kredit.

Narodna banka Srbije ni na koji način nije ograničila pravo banaka da urede principe po kojima odobravaju kredite. Odluku o tome da li će klijentu odobriti kredit, banka donosi u skladu s načelom slobode ugovaranja, svojom poslovnom politikom i unutrašnjim aktima.

Banke su, u skladu s propisima kojima se uređuje njihovo poslovanje, dužne da, radi adekvatnog i efikasnog upravljanja kreditnim rizikom, uspostave odgovarajući kreditni proces i da u okviru tog procesa urede kriterijume i principe za odobravanje plasmana.

Istovremeno, banke su pri donošenju odluke o odobravanju plasmana dužne da procene finansijsko stanje dužnika – pravnog lica, odnosno kreditnu sposobnost dužnika – fizičkog lica, kao i vrednost i pravnu sigurnost njegove kreditne zaštite i druge relevantne faktore.

Narodna banka Srbije poziva sve zainteresovane da ove navode provere i u bankama koje posluju u Srbiji.

Istovremeno, Narodna banka Srbije napominje da su podaci u vezi s kontrolom na nivou pojedinačnih banaka poverljivi, kao i da prilikom kontrole ne ceni delatnost dužnika, odnosno činjenicu da se radi o mediju, pa bi takvo tumačenje bilo tendenciozno i zlonamerno.

Kabinet guvernera