ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

23.02.2018.

Rezultati januarske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima januarske ankete, kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor i privreda očekuju da će inflacija za godinu dana unapred iznositi 3,0%, odnosno da će se u januaru 2019. nalaziti tačno na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije.
Srednjoročna inflaciona očekivanja (za januar 2020) takođe se nalaze u granicama cilja, i iznose 3,0% kod privrede i 3,5% kod finansijskog sektora.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno, mesečno, izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva.

Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici  Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera