ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.03.2018.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u februaru

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru, za 18 radnih dana, realizovano je ukupno 16,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 23%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 13,0 miliona, ili 77%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 934.053, od čega je 719.666 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 214.387 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.576,9 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 28,3 milijarde dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 198,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 10.020 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 3.693 plaćanja, u vrednosti od 23.122.974,78 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera