ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

13.03.2018.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u februaru

Devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju februara iznosile su 9.791,0 miliona evra, što je za 143,3 miliona evra više nego na kraju januara. Time se obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 186 odsto i više od pet meseci uvoza robe i usluga, i skoro je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) iznosile su na kraju februara 7.986,0 miliona evra, što je za 72,0 miliona evra više nego na kraju januara.

Povećanje bruto deviznih rezervi (143,3 miliona evra) u najvećoj meri je rezultat priliva po osnovu aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu – kupovinom deviza (105,0 miliona evra), čime se povećava otpornost domaćeg sistema na eventualne buduće potrese iz međunarodnog okruženja. Pozitivan neto uticaj tržišnih faktora (46,9 miliona evra), pre svega promene međuvalutnih odnosa na međunarodnom finansijskom tržištu, kao i prilivi po osnovu devizne obavezne rezerve banaka (67,5 miliona evra, koji su rezultat uobičajenog upravljanja deviznom likvidnošću od strane poslovnih banaka unutar obračunskog perioda) i neto prilivi po osnovu – donacija, upravljanja deviznim rezervama i drugim osnovima (ukupno 4,5 miliona evra) – bili su više nego dovoljni da nadomeste odlive po osnovu neto razduženja države po deviznim kreditima i deviznim hartijama od vrednosti (ukupno 80,6 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 551,0 miliona evra i bio je za 331,8 miliona manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.433,8 miliona evra.

U februaru je zabeležena nominalna aprecijacija dinara prema evru od 0,6%, a Narodna banka Srbije je u tom mesecu, radi ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa, intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 180 miliona evra.

Kabinet guvernera