ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

16.03.2018.

Implementacija Solventnosti II u Srbiji

U skladu s trećom revizijom Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 14. marta 2018. godine, usvojio je izmene i dopune Strategije za implementaciju Solventnosti II u Republici Srbiji.

Ključne izmene odnose se na aktivnosti u okviru druge faze Strategije, u toku koje će biti sprovedeno više kvantitativnih studija uticaja u periodu od 2018. do 2021. godine, s ciljem adekvatne procene spremnosti društava za osiguranje i društava za reosiguranje za primenu novih regulatornih zahteva. Takođe, rokovi za završetak aktivnosti u vezi sa izradom propisa neophodnih za uspostavljanje novog regulatornog okvira za obavljanje poslova osiguranja i reosiguranja, u okviru treće faze Strategije, odloženi su za kraj 2021. godine.

U skladu sa svojim strateškim opredeljenjem, Narodna banka Srbije će u predstojećem periodu intenzivirati saradnju sa svim relevantnim zainteresovanim stranama u navedenom procesu, a naročito s Ministarstvom finansija Republike Srbije, Udruženjem osiguravača Srbije, Udruženjem aktuara Srbije i drugim licima, a sve radi definisanja najboljih rešenja u vezi sa implementacijom Solventnosti II na tržištu osiguranja Republike Srbije i daljeg unapređenja zaštite korisnika usluga osiguranja i očuvanja finansijske stabilnosti.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja