ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

16.03.2018.

Agencija Moody’s objavila godišnji izveštaj o kreditnom rejtingu Srbije

Rejting agencija Moody’s istakla je u svojoj redovnoj godišnjoj analizi kreditnog rejtinga Srbije da su stabilni izgledi za dalje povećanje kreditnog rejtinga zemlje sa nivoa „Ba3“ rezultat uspešnog sprovođenja fiskalne konsolidacije, očekivanog ubrzanja privrednog rasta, daljeg oporavka tržišta rada, diversifikovane proizvodne strukture, kao i jačanja institucija. Kada je reč o aktivnostima i rezultatima iz nadležnosti Narodne banke Srbije, Agencija posebno ističe očuvanu cenovnu stabilnost, relativnu stabilnost deviznog kursa, rezultate u pogledu dinarizacije i povoljne pokazatelje bankarskog sektora.

Agencija Moody’s ističe da su inflatorni pritisci ostali niski unazad duže od četiri godine, što je, prema njihovoj oceni, rezultat relativne stabilnosti deviznog kursa, fiskalne konsolidacije, pada inflacionih očekivanja i niskih cena primarnih proizvoda na svetskom tržištu. Prema njihovoj projekciji, inflacija će u naredne dve godine biti na nivou centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3%. Naglašava se i da odluka o smanjenju inflacionog cilja na 3±1,5% od početka 2017. godine, odražava popravljanje makroekonomskih fundamenata. Ističu nastojanje Narodne banke Srbije da dalje smanjuje dugoročne kamatne stope zahvaljujući usidrenim inflacionim očekivanjima, čime istovremeno doprinosi povećanju stepena dinarizacije. Istovremeno, ocenjuju da je rastu stepena dinarizacije depozita, sa 23,1% krajem 2013. na 30,8% krajem 2017, doprinosila ostvarena cenovna stabilnost, kao i relativna stabilnost deviznog kursa.

U analizi se navodi da je bankarski sektor likvidan, profitabilan i adekvatno kapitalizovan, uz naglašavanje da je adekvatnost kapitala znatno iznad regulatornog nivoa od 8%. Navodi se da je Narodna banka Srbije unapredila makroprudencijalni i regulatorni okvir. Agencija ukazuje i na značajno smanjenje učešća problematičnih kredita u ukupnim, na 9,8% krajem 2017. Ocenjuju da je snažan pad učešća problematičnih kredita podržan sprovođenjem Strategije za njihovo rešavanje, kao i novom regulativom Narodne banke Srbije usvojenom u avgustu 2017, čija je primena dovela do dodatnog intenziviranja otpisa problematičnih potraživanja banaka. Smanjenju učešća problematičnih kredita doprineo je i veći kreditni rast.

Kada je reč ekonomskoj aktivnosti, u izveštaju se ističu povoljna struktura srpske ekonomije i održivost privrednog rasta, koji se zasniva na investicijama u izvozno-orijentisane sektore. Agencija navodi da je rast izvoza bio široko disperzovan i vođen rastom izvoza prerađivačke industrije, pri čemu su skoro sve oblasti dale pozitivan doprinos. Agencija procenjuje da će se učešće tekućeg deficita u bruto domaćem proizvodu u narednom periodu smanjivati, i da će i dalje u punoj meri biti pokriven neto prilivima od stranih direktnih investicija. Ocenjuje se i da su prilivi stranih direktnih investicija povećani zahvaljujući postignutoj atraktivnosti ulaganja u Srbiju, a pozitivno se ocenjuje i sektorska i geografska diversifikacija ovih priliva. Naglašavaju da to govori u prilog niskoj percepciji rizika ulaganja, kao i da doprinosi rastu produktivnosti i izvoza. Prema njihovoj oceni, izvoz će i u narednim godinama zadržati dinamičan rast, podržan ranijim investicijama u prerađivačku industriju i napretkom u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Moody’s takođe ističe da je rast zaposlenosti vođen oporavkom privatnog sektora, pre svega u industriji i sektoru usluga, što podržava dalji oporavak finalne potrošnje. Ističe se da će investicije ostati jedan od glavnih nosilaca rasta. Nastavak rasta investicija biće podržan rastom kapitalnih investicija, strukturnim reformama i povoljnijim finansijskim uslovima, kojima je doprinela Narodna banka Srbije ublažavanjem monetarne politike. Navodi se da su, zahvaljujući smanjenju referentne kamatne stope za ukupno 8,5 procentnih poena od maja 2013, kamatne stope na dinarske kredite privredi u proteklih pet godina snižene za 10,2 procentna poena, na 4,9% u januaru 2018. To se, prema njihovoj oceni, pozitivno odrazilo na rast kredita privredi, koji je, i pored znatnih otpisa problematičnih kredita, u 2017. iznosio 4,3%.

Prema oceni agencije Moody’s, Srbija je sprovela izuzetno uspešnu fiskalnu konsolidaciju, uz suficit budžeta opšte države od 1,2% bruto domaćeg proizvoda u 2017. godini, usled snažnog rasta prihoda znatno iznad inicijalnih očekivanja. Kada je reč o fiskalnim kretanjima u narednom periodu, ističu da je povećanje plata i penzija urađeno na održiv način i da Agencija za naredni period projektuje izbalansiran budžet, uz rast javnih investicija i dalji pad učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu.

U izveštaju se još konstatuje da bi faktori poboljšanja kreditnog rejtinga mogli da budu još brži ekonomski rast u srednjem roku, kao rezultat strukturnih reformi i daljeg popravljanja poslovnog okruženja, kao i brže od očekivanog smanjenje javnog duga.

Kabinet guvernera