ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

28.03.2018.

Rezultati februarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima februarske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor i privreda očekuju da će se inflacija u februaru naredne i 2020. godine nalaziti tačno na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3,0%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog ekonomskog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva.

Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera