ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.04.2018.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

U januaru i februaru, industrijska proizvodnja veća je za 6,9% nego u istom periodu prethodne godine, pre svega zahvaljujući rastu prerađivačke industrije od 8,0%. Rast je zabeležen u 21 od 24 oblasti prerađivačke industrije, a najveći pozitivan doprinos potekao je od proizvodnje hemijskih proizvoda, osnovnih metala, građevinskog materijala, pića i metalnih proizvoda. Proizvodnja industrije u februaru bila je veća za 3,3% nego u istom mesecu 2017, zahvaljujući rastu u prerađivačkom sektoru od 4,7% i sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom od 3,7%.

Promet u trgovini na malo u dva meseca 2018. realno je veći za 4,5%, a u februaru za 2% veći nego u istom periodu prethodne godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u januaru i februaru robni izvoz, izražen u evrima, veći je za 13,8%, a uvoz za 16,8% nego u istim mesecima prethodne godine, pre svega usled većih nabavki opreme i sirovina za potrebe industrije.

Kabinet guvernera