ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.04.2018.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u martu

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u martu, za 22 radna dana, realizovana su 18,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4 miliona, ili 21,9%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 14,3 miliona, ili 78,1%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 833.418, od čega je 651.015 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 182.402 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.389,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 31,9 milijardi dinara, ili 0,7% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 199,5 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,4 milijarde dinara.

Tokom 12.270 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.533 plaćanja, u vrednosti od 34.720.409,84 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera