ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.05.2018.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za april

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u aprilu, za 19 radnih dana, realizovano je ukupno 18,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 21,3%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 14,4 miliona, ili 78,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 960.941, od čega je 756.074 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 204.867 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.625,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 31,4 milijarde dinara, ili 0,9% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 190,8 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 10.665 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.552 plaćanja, u vrednosti od 34.870.621,41 evro. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera