ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

04.06.2018.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za maj

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u maju, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 19,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,3 miliona ili 21,9% čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 15,3 miliona ili 78,1% nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 935.658, od čega je 730.366 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 205.292 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.443,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 33,6 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 211,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 11.730 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.801 plaćanje, u vrednosti od 36.256.435,33 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera