ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

12.06.2018.

Rezultati aprilske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima aprilske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor očekuje inflaciju od 2,5%, a privreda inflaciju od 2,8% u kratkom roku. Istovremeno, u srednjem roku očekuju inflaciju na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije (3,0%).

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog ekonomskog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva.

Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici  Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera