ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

13.06.2018.

Republika Srbija posvećena primeni najboljih međunarodnih statističkih standarda

Nacionalna stranica (National Summary Data Page – NSDP) na kojoj su prikazani glavni makroekonomski i sociodemografski podaci za Republiku Srbiju (http://www.stat.gov.rs/en-US/NSDP-Serbia) dostupna je na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku od 8. juna 2018. godine.

Stranica, razvijena zahvaljujući saradnji Republičkog zavoda za statistiku, Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija i Beogradske berze, zasniva se na standardizovanom sistemu za razmenu podataka i metapodataka. Time su podaci za Srbiju postali raspoloživi u okviru opšteg sistema za diseminaciju podataka (Enhanced General Data Dissemination System – e-GDDS) Međunarodnog monetarnog fonda.

Izrada nacionalne stranice predstavlja dodatni korak posvećenosti primeni najboljih međunarodnih statističkih standarda, s obzirom na to da se eksternim korisnicima olakšava pristup glavnim makroekonomskim i sociodemografskim podacima naše zemlje.

Više informacija u vezi sa e-GDDS u delu Statistika.

Kabinet guvernera