ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

15.06.2018.

Agencija Fitch Ratings zadržala stabilne izglede za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije

Rejting agencija Fitch Ratings potvrdila je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na nivou „BB“. Potvrđeni su i stabilni izgledi za njegovo dalje poboljšanje.

Prema oceni ove agencije, odluka o potvrđivanju stabilnih izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije doneta je na osnovu ocene da će ekonomska politika i u narednom periodu doprinositi daljem unapređenju poslovnog ambijenta i makroekonomskih pokazatelja.

Agencija očekuje da će se inflacija kretati u granicama cilja od 3 ± 1,5%, a konstatuje i usidrenost inflacionih očekivanja oko centralne vrednosti cilja, što potvrđuje kredibilitet monetarne politike Narodne banke Srbije. Pored očuvanja cenovne stabilnosti, Fitch Ratings ističe i odlične trendove u bankarskom sektoru, gde se naglašava povećanje kvaliteta aktive i adekvatnosti kapitala bankarskog sektora. U tom kontekstu, Fitch Ratings posebno ističe rezultate zabeležene na planu smanjenja problematičnih kredita na najniži nivo, što je pozitivno uticalo na ubrzanje rasta kreditne aktivnosti. Tome je, prema navodima ove agencije, doprineo i rast stambenog kreditiranja, kao i kreditiranja privrede.

U svojoj odluci Fitch Ratings navodi da su fiskalni pokazatelji znatno poboljšani, kao i da su uspešna fiskalna konsolidacija i ostvareni primarni suficit obezbedili nastavak smanjenja učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu.

Procenjuje se da će u narednim godinama Srbija imati stabilan privredni rast, a kao glavne pokretače Fitch Ratings ističe rast investicija i izvoza, kao i oporavak tržišta rada, koji će rezultirati rastom finalne potrošnje. U prilog očuvanju makroekonomske stabilnosti, Fitch Ratings navodi da se i u narednom periodu očekuje puna pokrivenost deficita tekućeg računa neto prilivom stranih direktnih investicija.

Imajući u vidu postignute rezultate, Fitch Ratings ocenjuje da postoje stabilni izgledi za dalje povećanje kreditnog rejtinga Srbije. Kada je reč o parametrima koji mogu uticati na odluku o povećanju kreditnog rejtinga, ova agencija u prvi plan stavlja dodatno ubrzanje privrednog rasta i njegovu održivost u srednjem roku, smanjenje spoljne neravnoteže, kao i očuvanje postignutih fiskalnih rezultata i dalje smanjenje javnog duga.

Kabinet guvernera