ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

20.06.2018.

Beogradski istraživački seminar u Narodnoj banci Srbije

Narodna banka Srbije i Ekonomski fakultet u Beogradu zajedno realizuju Beogradski istraživački seminar iz ekonomije i finansija sa ciljem da doprinesu podizanju nivoa naučno-istraživačkog rada i razvoju kvalitetnije i kreativnije akademske diskusije u Srbiji.

Naredni istraživački seminar održaće profesor Asaf Razin sa Kornel univerziteta u SAD na temu: „Finansijska globalizacija i država blagostanja“ („Financial Globalization and the Welfare State“). Seminar će se održati u petak 22. juna 2018. u 13 časova u zgradi Narodne banke Srbije u ulici kralja Petra 12.

Rad analizira u kojoj meri i na koje načine finansijska globalizacija i konkurencija između zemalja u pogledu poreskih podsticaja utiču na cene domaćih faktora proizvodnje i raspored raspoloživog dohotka u zemlji, kao i optimalne ekonomske politike u takvom okruženju, sa osvrtom na iskustvo Izraela u poslednjih 30 godina.

Pored univerziteta Kornel, dr Asaf Razin je profesor i na univerzitetu Tel Aviv u Izraelu i jedan je od najcenjenijih svetskih makroekonomista u poslednjih 30 godina. Autor je mnogobrojnih radova i knjiga na teme poput optimalne ekonomske politike u zemljama u razvoju, održivosti spoljnog duga zemlje, optimalne fiskalne politike, privlačenja i maksimiziranja koristi od stranih direktnih investicija. Objavio je preko 150 radova u vodećim svetskim časopisima, sa nekoliko hiljada citata. Izabrani je član Udruženja ekonomista Evrope i Svetskog udruženja ekonometričara. Izvan akademskog rada, dugogodišnji je saradnik Nacionalnog biroa za ekonomska istraživanja SAD, Centra za istraživanje ekonomskih politika u Londonu, Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

Svi zainteresovani za učešće na seminaru mogu se prijaviti putem imejla seminari@nbs.rs, najkasnije do četvrtka 21. juna do 15 časova.


Kabinet guvernera