ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

29.06.2018.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u maju, u odnosu na isti mesec prethodne godine, zabeležila rast od 0,5%, koji je bio vođen rastom prerađivačke industrije od 1,6%. U periodu januar–maj, u odnosu na isti period prethodne godine, rast proizvodnje industrije iznosio je 4,1%, a njenih prerađivačkih oblasti 3,4% i sektora snabdevanja električnom energijom gasom i parom 9,1%.

Prema desezoniranim podacima, rast industrijske proizvodnje u maju u odnosu na april iznosio je 3,4%, pri čemu su aktivnosti u prerađivačkom sektoru porasle za 5,7%. U okviru prerađivačke industrije, najveći pozitivan doprinos rastu potekao je od prehrambene industrije i proizvodnje derivata nafte.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet robe u trgovini na malo u maju je, u odnosu na isti mesec 2017, realno povećan za 3,5%. U periodu januar–maj, u odnosu na isti period prethodne godine, promet u trgovini na malo realno je veći za 3,7% i rezultat je rasta prometa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kao i motornih goriva.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar–maj, ostvaren je međugodišnji rast izvoza robe od 7,1%, pre svega kao rezultat povećanja izvoza prerađivačke industrije od 10,5%, koji je zabeležen u 22 od 23 oblasti. Međugodišnji rast robnog uvoza u istom periodu iznosio je 11,1%, i vođen je pre svega većim uvoznim nabavkama kapitalnih i intermedijarnih proizvoda.

Kabinet guvernera