ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.07.2018.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jun

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u junu, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 18,7 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,8 miliona, ili 20,2%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 15,0 miliona, ili 79,8%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 892.059, od čega je 712.257 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 179.802 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.350,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 32,6 milijardi dinara, ili 0,7% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 207,2 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 11.760 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.912 plaćanja, u vrednosti od 39.585.549,96 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera